EN | TR

Katılım Koşulları

Katılımcı seçimine ilişkin kriterler
 
 1. Devlet veya vakıf üniversitelerinde fen ve mühendislik alanlarındaki ön lisans ve lisans programlardan birinde kayıtlı olması,
 2. Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
 3. Genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,0 ve üstü olması (katılımcıların üniversitelerinden alacakları transkript belgesi istenecektir),
 4. Meslekten ihraç edilmemiş olmak ve herhangi bir suçtan (terör, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık vb. ) ceza almamış olmak ve adli sicil belgesi ile belgelemek.
 5. Etik veya disiplin cezası almamış olmak.
 6. Katılımcının projeye kabul edilmesi durumunda tam zamanlı katılım sağlaması,
 7. Daha önce bu programdan yararlanmamış olanlara öncelik tanınacaktır..
 8. 2237-A kodlu projelere 5 defadan fazla katılmamış olmak
 9. Başvuran adayların daha önce 2209-A ve 2209-B programlarına başvuru yapmış ve yaptıkları başvuruları reddedilmiş olanlara öncelik tanınacaktır.
 10. Başarı sıralamaları aynı olan (transkript notlarına dayalı) adayların seçiminde ise etkinliğe başvuru tarihleri dikkate alınacak, ilk başvuru yapanlara öncelik verilecektir.
 11. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilden (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Elazığ ve Adana) birinde ikamet eden veya deprem dolayısıyla etkilenerek başka bir ilde bulunan öğrenciler ile bölge üniversitesindeki öğrencilere öncelik tanınacaktır.
Katılımcılar, ön lisans ve lisans programlarda kayıtlı fen ve mühendislik alanlarındaki (katılımcılar eşit sayıdaki 2 grup oluşturacak şekilde sınıflandırılacaktır)  hazırlık sınıfı dışında her sınıftan olmak üzere öğrenciler seçilecek olup, toplam katılımcı sayısının 30 olması planlanmıştır.