EN | TR

Amaç

 

Projenin ana amaçlarının başında, lisans ve ön lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine proje yazım süreçleri ile ilgili bilgilendirmek ve yeterli becerileri kazandırmak üzere hem teorik hem de uygulamalı olarak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programlarının yazımına yönlendirmektir.  Diğer yandan, yenilikçi yön, teknolojik değer, yöntem, iş paketlerinin oluşması, olası risk değerlendirmesi, bütçelendirme çizelgelendirme, proje yazım dili, başarı ölçütleri, iş paketleri katkısı, yaygın etki, araştırma yöntemleri, literatür inceleme ve atıf atma, proje yükleme ve süreci yönetme, raporlama gibi konuların ön lisans ve lisans öğrencilerine detaylı bir şekilde ve örneklerle anlatılması amaçlanmaktadır. Bu amaç 2209-A ve 2209-B programlarının üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini akademik ve sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek ve ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmak için bir hazırlık etkinliği olacaktır. Temel anlamda bu etkinliğe katılan her öğrenci programlar konusunda 24 saat eğitim almış olacaktır. Bu eğitimin bir amacı da fikrin projeye dönmesi aşaması için katılımcıların hangi yolları kullanması gerektiğini ortaya koymaktır