EN | TR

Etkinlik Programı

Tarih: 25-27 Mart 2024 (3 gün)
Eğitim Ücreti:  Tübitak 2237-A programı kapsamında ücretsizdir. 
Kimler Katılabilir:  Katılım Koşulları sekmesinde yer almaktadır.
Kontenjan: 30 kişi
Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2024
Koordinatör: Doç. Dr. Salih Hakan YETGİN
Kurs Yeri: Tarsus Üniversitesi Merkez Kampüs
Konaklama: Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Sosyal Tesisleri. Katılımcıların farklı bir yerde konaklamaları halinde kişi/gece başı 750 TL/gece tutarı fatura karşılığı ödeme yapılacaktır.


Önemli Not: Katılımcıların ARBİS sistemindeki kayıtları eksiksiz ve güncel olmalıdır.
Katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.
   
                                                                                  1. GRUP
SAAT/GÜN 1. GÜN SAAT/GÜN 2. GÜN SAAT/GÜN 3. GÜN
08:00 - 08:30
Ders Saati: 1
Açılış Konuşmaları 08:00 - 08:30
Ders Saati: 1
  08:00 - 08:30
Ders Saati: 1
 
09:00 - 09:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Proje Nedir, Ne Değildir? 09:00 - 09:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: İş Zaman Çizelgesi 09:00 - 12:45
Ders Saati: 4
DERS ADI: 2209-A veya 2209-B Projesi Yazım Atölyesi
 

 
DERS KONUSU: Proje Yazımı
 
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Proje yazımının fikirden başlanarak yazımının tamamlanmasına kadar grup çalışması ile yazılması ve değerlendirilmesi
   
DERS KONUSU: Proje Kavramı ve Özellikleri DERS KONUSU: İş zaman çizelgesi oluşturma hususları ve iş zaman çizelgesi örnekleri
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Projenin tanımından başlanarak proje özellikleri, proje yönetimi ve proje gereklilikleri konuları örneklerle birlikte anlatılır DETAYLI DERS İÇERİĞİ: İş zaman çizelgesi kavramı, iş zaman çizelgesi oluşturmakta dikkat edilmesi gereken hususlar, örnek iş zaman çizelgesi incelemeleri
10:00 -10:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Fikirden Projeye 10:00 -10:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Başarı ölçütleri
   
DERS KONUSU: Fikirlerin Projeye dönüşmesi süreci DERS KONUSU: Başarı ölçütleri oluşturulması ve doğrulanması
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Fikir çalışmaları, fikrin projeye dönüşme potansiyelleri, fikirden projeye geçerken karşılaşılan sorunlar, fikirden projeye geçiş süreçleri, fikrin katma değere dönüşme yolları, ve proje sınırlarının belirlenmesi DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Başarı ölçütleri nedir, hangi koşullar başarı ölçütlerini doğru kılar, başarı ölçütleri neye göre sınanır, doğru ve yanlış başarı ölçütleri örneklerinin oluşturulması
11:00 -11:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Proje Önemi ve Özgün Değeri 11:00 -11:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: İş paketleri Katkısı
   
DERS KONUSU: Proje Özgün Değeri, Önemi ve Araştırma sorusu/problemi belirlenmesi DERS KONUSU: İş paketlerinin proje katkılarının belirlenmesi ve derecelendirilmesi
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Özgün değer kavramı, Proje öneminin belirlenme yolları, araştırma probleminin ortaya konması, problemin tanımlanmasında dikkat edilmesi gereken faktörler DETAYLI DERS İÇERİĞİ: İş paketlerinin proje katkılarının belirlenmesi ve derecelendirilmesi, Katkının belirlenmesinde yararlanması gereken sınamalar
12:00 -12:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Fikirden Projeye: Örnekler 12:00 -12:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: İş zaman Çizelgesi Örneği Oluşturma
   
DERS KONUSU: Proje Örnekleri için önemi, özgün değer, cevap aranacak araştırma sorusu veya problem örnekleri DERS KONUSU: Örnek İş paketleri için iş zaman çizelgesi oluşturma
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Belirlen Fikirlerin Proje çerçevesi oluşturulacak şekilde tasarlanacağı örneklerin sınıf ortamında bulunan katılımcılarla birlikte uygulanması ve bu projelerin önemi, özgün değeri, cevap aradığı araştırma sorusu veya problemin belirlenerek yazılması DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Gruplar halinde bölünen katılımcılar; Örnek İş paketleri için öncelikle zaman tayini yapma, daha sonrasında uygun başarı ölçütleri oluşturma ve sınama, son olarak da projeye katkılarının belirlenmesi ve derecelendirilmesi uygulamaları yapılacaktır.
Öğle Yemeği
14:00 -14:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Proje Amacı ve Hedefleri 14:00 -14:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Literatür İnceleme 14:00 -17:45
Ders Saati: 4
DERS ADI: 2209-A veya 2209-B Projesi Yazım Atölyesi
 

 
DERS KONUSU: Proje Yazımı
 
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Proje yazımının fikirden başlanarak yazımının tamamlanmasına kadar grup çalışması ile yazılması ve değerlendirilmesi
   
DERS KONUSU: Proje için Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi DERS KONUSU: Literatür İnceleme ve Etik Kurallara göre yararlanma
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Amaç ve hedef nedir? Amaç ve hedefler arasındaki fark nedir? İyi bir amaç ve hedefin özellikleri nelerdir? Doğru ve yanlış amaç ve hedef örnekleri DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Literatürün inceleneceği araçların tanıtılması ve kullanımı, literatürün konu ile olan bağının nasıl oluşturulacağı, doğru atfın atılma şekli, literatür örneklerinin gösterimi
15:00 -15:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Projede Yöntem 15:00 -15:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Risk Değerlendirme
   
DERS KONUSU: Yöntem kavramı ve proje amaç ve hedeflerine göre uygun yöntem belirlenmesi DERS KONUSU: Olası proje risklerinin belirlenmesi ve B planlarının geliştirilmesi
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bir projede yöntem nedir ve nasıl seçilmelidir? Yöntemin seçilme kriterleri, Yöntem uygulamasında göz önüne alınacak kriterler, kullanılan yöntemlerin güncelliği, doğruluğu ve bilimselliği DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Projedeki risklerin malzeme, insan, ölçüm, makine teçhizat, zaman vb. konulara göre ayrı değerlendirilmesinin ve olası risklerin önlemlerin alınması
16:00 -16:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: İş paketleri 16:00 -16:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Yaygın Etki
   
DERS KONUSU: İş paketleri tanımı ve doğru iş paketlerinin belirlenmesi DERS KONUSU: Yaygın Etki Kavramı ve Yaygın Etki Türleri
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: İş paketi tanımı, iş paketinin sınırları ve içeriği, iş paketlerin ilişkili olması gereken koşul ve kavramlar, iş paketinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Yaygın etki tanımı, yaygın etkisi yüksek olan projelerin oluşması için gereken koşullar, Proje ile olası bilimsel, sanayi/ticari, araştırma yaygın etkilerinin nasıl oluşabileceği örnekleri
17:00 -17:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Amaç, Yöntem ve İş paketleri ilişkileri ve örnekleri 17:00 -17:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Projede Risk, Yaygın Etki ve Literatür Örnekleri
   
DERS KONUSU: Amaç, hedef, yöntem ve iş paketleri ilişkilerini kullanarak örnekler oluşturulması DERS KONUSU: Projede Risk, Yaygın Etki ve Literatür örneklerinin oluşturulması
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Katılımcılar gruplar halinde bölünerek çalışma yapılır. Katılımcılardan oluşan gruplar amaç ve hedefler belirleyerek bu amaç ve hedeflere uygun olabilecek yöntemler seçecektir. Yine bu belirlenen amaç, hedef ve yöntemler ışığında iş paketlerinin oluşturulması sağlanacak ve bu konulardaki değerlendirmeler yapılacaktır. DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Katılımcılar farklı gruplara ayrılarak verilen bir konu üzerinde sırasıyla literatür taraması yapacak. Verilen bir proje için risk değerlendirmesi ve olası yaygın etkilerin belirlenmesi çalışmaları katılımcılar tarafından yapılıp tüm katılımcılar tarafından değerlendirilecektir.
Toplam Ders Sayısı=8 Toplam Ders Sayısı=8 Toplam Ders Sayısı=8

                                                                                          2. GRUP
SAAT/GÜN 1. GÜN SAAT/GÜN 2. GÜN SAAT/GÜN 3. GÜN
08:00 - 08:30
Ders Saati: 1
Açılış Konuşmaları 08:00 - 08:30
Ders Saati: 1
  08:00 - 08:30
Ders Saati: 1
 
09:00 - 09:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Proje Amacı ve Hedefleri 09:00 - 09:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Literatür İnceleme 09:00 - 12:45
Ders Saati: 4
DERS ADI: 2209-A veya 2209-B Projesi Yazım Atölyesi
 

 
DERS KONUSU: Proje Yazımı
 
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Proje yazımının fikirden başlanarak yazımının tamamlanmasına kadar grup çalışması ile yazılması ve değerlendirilmesi
   
DERS KONUSU: Proje için Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi DERS KONUSU: Literatür İnceleme ve Etik Kurallara göre yararlanma
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Amaç ve hedef nedir? Amaç ve hedefler arasındaki fark nedir? İyi bir amaç ve hedefin özellikleri nelerdir? Doğru ve yanlış amaç ve hedef örnekleri DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Literatürün inceleneceği araçların tanıtılması ve kullanımı, literatürün konu ile olan bağının nasıl oluşturulacağı, doğru atfın atılma şekli, literatür örneklerinin gösterimi
10:00 -10:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Projede Yöntem 10:00 -10:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Risk Değerlendirme
   
DERS KONUSU: Yöntem kavramı ve proje amaç ve hedeflerine göre uygun yöntem belirlenmesi DERS KONUSU: Olası proje risklerinin belirlenmesi ve B planlarının geliştirilmesi
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bir projede yöntem nedir ve nasıl seçilmelidir? Yöntemin seçilme kriterleri, Yöntem uygulamasında göz önüne alınacak kriterler, kullanılan yöntemlerin güncelliği, doğruluğu ve bilimselliği DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Projedeki risklerin malzeme, insan, ölçüm, makine teçhizat, zaman vb. konulara göre ayrı değerlendirilmesinin ve olası risklerin önlemlerin alınması
11:00 -11:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: İş paketleri 11:00 -11:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Yaygın Etki
   
DERS KONUSU: İş paketleri tanımı ve doğru iş paketlerinin belirlenmesi DERS KONUSU: Yaygın Etki Kavramı ve Yaygın Etki Türleri
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: İş paketi tanımı, iş paketinin sınırları ve içeriği, iş paketlerin ilişkili olması gereken koşul ve kavramlar, iş paketinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Yaygın etki tanımı, yaygın etkisi yüksek olan projelerin oluşması için gereken koşullar, Proje ile olası bilimsel, sanayi/ticari, araştırma yaygın etkilerinin nasıl oluşabileceği örnekleri
12:00 -12:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Amaç, Yöntem ve İş paketleri ilişkileri ve örnekleri 12:00 -12:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Projede Risk, Yaygın Etki ve Literatür Örnekleri
   
DERS KONUSU: Amaç, hedef, yöntem ve iş paketleri ilişkilerini kullanarak örnekler oluşturulması DERS KONUSU: Projede Risk, Yaygın Etki ve Literatür örneklerinin oluşturulması
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Katılımcılar gruplar halinde bölünerek çalışma yapılır. Katılımcılardan oluşan gruplar amaç ve hedefler belirleyerek bu amaç ve hedeflere uygun olabilecek yöntemler seçecektir. Yine bu belirlenen amaç, hedef ve yöntemler ışığında iş paketlerinin oluşturulması sağlanacak ve bu konulardaki değerlendirmeler yapılacaktır. DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Katılımcılar farklı gruplara ayrılarak verilen bir konu üzerinde sırasıyla literatür taraması yapacak. Verilen bir proje için risk değerlendirmesi ve olası yaygın etkilerin belirlenmesi çalışmaları katılımcılar tarafından yapılıp tüm katılımcılar tarafından değerlendirilecektir.
Öğle Yemeği
14:00 -14:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Proje Nedir, Ne Değildir? 14:00 -14:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: İş Zaman Çizelgesi 14:00 -17:45
Ders Saati: 4
DERS ADI: 2209-A veya 2209-B Projesi Yazım Atölyesi
 

 
DERS KONUSU: Proje Yazımı
 
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Proje yazımının fikirden başlanarak yazımının tamamlanmasına kadar grup çalışması ile yazılması ve değerlendirilmesi
 
   
DERS KONUSU: Proje Kavramı ve Özellikleri DERS KONUSU: İş zaman çizelgesi oluşturma hususları ve iş zaman çizelgesi örnekleri
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Projenin tanımından başlanarak proje özellikleri, proje yönetimi ve proje gereklilikleri konuları örneklerle birlikte anlatılır DETAYLI DERS İÇERİĞİ: İş zaman çizelgesi kavramı, iş zaman çizelgesi oluşturmakta dikkat edilmesi gereken hususlar, örnek iş zaman çizelgesi incelemeleri
15:00 -15:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Fikirden Projeye 15:00 -15:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Başarı ölçütleri
   
DERS KONUSU: Fikirlerin Projeye dönüşmesi süreci DERS KONUSU: Başarı ölçütleri oluşturulması ve doğrulanması
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Fikir çalışmaları, fikrin projeye dönüşme potansiyelleri, fikirden projeye geçerken karşılaşılan sorunlar, fikirden projeye geçiş süreçleri, fikrin katma değere dönüşme yolları, ve proje sınırlarının belirlenmesi DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Başarı ölçütleri nedir, hangi koşullar başarı ölçütlerini doğru kılar, başarı ölçütleri neye göre sınanır, doğru ve yanlış başarı ölçütleri örneklerinin oluşturulması
16:00 -16:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Proje Önemi ve Özgün Değeri 16:00 -16:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: İş paketleri Katkısı
   
DERS KONUSU: Proje Özgün Değeri, Önemi ve Araştırma sorusu/problemi belirlenmesi DERS KONUSU: İş paketlerinin proje katkılarının belirlenmesi ve derecelendirilmesi
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Özgün değer kavramı, Proje öneminin belirlenme yolları, araştırma probleminin ortaya konması, problemin tanımlanmasında dikkat edilmesi gereken faktörler DETAYLI DERS İÇERİĞİ: İş paketlerinin proje katkılarının belirlenmesi ve derecelendirilmesi, Katkının belirlenmesinde yararlanması gereken sınamalar
17:00 -17:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: Fikirden Projeye: Örnekler 17:00 -17:45
Ders Saati: 1
DERS ADI: İş zaman Çizelgesi Örneği Oluşturma
   
DERS KONUSU: Proje Örnekleri için önemi, özgün değer, cevap aranacak araştırma sorusu veya problem örnekleri DERS KONUSU: Örnek İş paketleri için iş zaman çizelgesi oluşturma
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Belirlen Fikirlerin Proje çerçevesi oluşturulacak şekilde tasarlanacağı örneklerin sınıf ortamında bulunan katılımcılarla birlikte uygulanması ve bu projelerin önemi, özgün değeri, cevap aradığı araştırma sorusu veya problemin belirlenerek yazılması DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Gruplar halinde bölünen katılımcılar; Örnek İş paketleri için öncelikle zaman tayini yapma, daha sonrasında uygun başarı ölçütleri oluşturma ve sınama, son olarak da projeye katkılarının belirlenmesi ve derecelendirilmesi uygulamaları yapılacaktır.
Toplam Ders Sayısı=8 Toplam Ders Sayısı=8 Toplam Ders Sayısı=8