EN | TR

Genel Bilgiler

Fen ve Mühendislik Alanlarına Yönelik TÜBİTAK 2209 Öğrenci Projeleri Hazırlama Eğitimi

Tarih: 26-28 Şubat 2024 (3 gün)
Eğitim Ücreti:  Tübitak 2237-A programı kapsamında ücretsizdir. 
Kimler Katılabilir:  Katılım Koşulları sekmesinde yer almaktadır.
Kontenjan: 30 kişi
Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat 2024
Koordinatör: Doç. Dr. Salih Hakan YETGİN
Kurs Yeri: Tarsus Üniversitesi Merkez Kampüsü
Konaklama: Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Sosyal Tesisleri. Katılımcıların farklı bir yerde konaklamaları halinde kişi/gece başı 750 TL/gece tutarı fatura karşılığı ödeme yapılacaktır.


Önemli Not: Katılımcıların ARBİS sistemindeki kayıtları eksiksiz ve güncel olmalıdır.
Katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Projenin ana amaçlarının başında, lisans ve ön lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine proje yazım süreçleri ile ilgili bilgilendirmek ve yeterli becerileri kazandırmak üzere hem teorik hem de uygulamalı olarak 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme ve 2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programlarının yazımına yönlendirmektir.  Diğer yandan, yenilikçi yön, teknolojik değer, yöntem, iş paketlerinin oluşması, olası risk değerlendirmesi, bütçelendirme, çizelgelendirme, proje yazım dili, Başarı ölçütleri, iş paketleri katkısı, yaygın etki, araştırma yöntemleri, literatür inceleme ve atıf atma, proje yükleme ve süreci yönetme, raporlama gibi konuların ön lisans ve lisans öğrencilerine detaylı bir şekilde ve örneklerle anlatılması amaçlanmaktadır. Bu amaç 2209-A ve 2209-B programlarının üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini akademik ve sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek ve ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmak için bir hazırlık etkinliği olacaktır. Temel anlamda bu etkinliğe katılan her öğrenci programlar konusunda 24 saat eğitim almış olacaktır. Bu eğitimin bir amacı da fikrin projeye dönmesi aşaması için katılımcıların hangi yolları kullanması gerektiğini ortaya koymaktır. Etkinlik ön lisans ve lisans öğrencileri için TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B projelerinin ön hazırlık, yazım ve süreci yönetme adımlarını kapsamaktadır. Proje kapsamında katılımcılara aşağıda belirtilen maddelerin aktarılması ve uygulamalı bir şekilde deneyimlemesinin sağlanması planlanmaktadır; 
 • Fikrin projeye dönüşmesi ve proje çerçevesinin oluşturulması,
 • Projenin önemi, özgün değeri ve cevap arayacağı araştırması sorusu veya problemin belirlenmesi,
 • Amaç ve hedef kavramlarının öğrenilerek proje için amaç ve hedeflerin belirlenmesi,
 • Projede kullanılacak yöntemin belirlenmesi, yöntem alternatiflerinde seçimin yapılması ve uygulanması için gerekli şartların değerlendirilmesi,
 • İş paketi kavramının öğrenilmesi ve iş paketi belirlenmesi yolları,
 • İş-zaman çizelgesi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve iş-zaman çizelgesi örneklerinin incelenmesi
 • Uygun başarı ölçütlerinin oluşturulması ve başarı ölçütlerin sınanması,
 • İş paketlerinin proje katkılarının belirlenmesi ve katkıların derecelendirilmesi,
 • Katılımcıların literatür incelemesi için kullanacağı yolları ve literatürden bilimsel etik çerçevesinde nasıl yararlanacağını öğrenmesi,
 • Çalışmada olası risklerin belirlenmesi ve bu risklere alınabilecek önlemlerin sistematik olarak düşünülebilmesi,
 • Yaygın etki kavramının öğrenilmesi, yaygın etkisi yüksek olan projelerin oluşturulması ve ifade edilebilmesi,
 • Etkinliğin 3. günü farklı gruplarda olan katılımcıların etkinliğin ilk 2 gününde öğrendikleri tüm teknik bilgilerin pekiştirilmesi için proje yazma etkinliği gerçekleştirilecektir. Tüm gün süren etkinlikte katılımcıların 2209-A ve 2209-B projelerinin biri için fikir üretmeleri projelendirmeleri ve yazmaları istenecektir.