EN | TR

Kapsam

Etkinlik ön lisans ve lisans öğrencileri için TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B projelerinin ön hazırlık, yazım ve süreci yönetme adımlarını kapsamaktadır. Proje kapsamında katılımcılara aşağıda belirtilen maddelerin aktarılması ve uygulamalı bir şekilde deneyimlemesinin sağlanması planlanmaktadır;
 • Fikrin projeye dönüşmesi ve proje çerçevesinin oluşturulması,
 • Projenin önemi, özgün değeri ve cevap arayacağı araştırması sorusu veya problemin belirlenmesi,
 • Amaç ve hedef kavramlarının öğrenilerek proje için amaç ve hedeflerin belirlenmesi,
 • Projede kullanılacak yöntemin belirlenmesi, yöntem alternatiflerinde seçimin yapılması ve uygulanması için gerekli şartların değerlendirilmesi,
 • İş paketi kavramının öğrenilmesi ve iş paketi belirlenmesi yolları,
 • İş-zaman çizelgesi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve iş-zaman çizelgesi örneklerinin incelenmesi
 • Uygun başarı ölçütlerinin oluşturulması ve başarı ölçütlerin sınanması,
 • İş paketlerinin proje katkılarının belirlenmesi ve katkıların derecelendirilmesi,
 • Katılımcıların literatür incelemesi için kullanacağı yolları ve literatürden bilimsel etik çerçevesinde nasıl yararlanacağını öğrenmesi,
 • Çalışmada olası risklerin belirlenmesi ve bu risklere alınabilecek önlemlerin sistematik olarak düşünülebilmesi,
 • Yaygın etki kavramının öğrenilmesi, yaygın etkisi yüksek olan projelerin oluşturulması ve ifade edilebilmesi,
 • Etkinliğin 3. günü farklı gruplarda olan katılımcıların etkinliğin ilk 2 gününde öğrendikleri tüm teknik bilgilerin pekiştirilmesi için proje yazma etkinliği gerçekleştirilecektir. Tüm gün süren etkinlikte katılımcıların 2209-A ve 2209-B projelerinin biri için fikir üretmeleri projelendirmeleri ve yazmaları istenecektir.